Go To Content
:::

Nhận quy trình dịch vụ

  • Publication Data :
  • Last updated:2020-10-05
  • Count Views:3701

Bộ Tư pháp – Sở Cải tạo phạm nhân – Trại giam Tân Trúc

 

Nhận quy trình phục vụ:

1. Lấy số, chờ gọi đến lượt

2. Điền phiếu thăm nuôi và liệt kê vật phẩm gửi vào

3. Đăng ký thăm phạm nhân theo tín hiệu đèn báo

4. Vào phòng chờ, đợi thăm phạm nhân theo tín hiệu đèn báo

 

Thời gian phục vụ:

Thứ Hai ~ thứ Sáu hàng tuần

Ngày thường: 8:00~11:20 sáng; 1:00~04:00 chiều

Ngày nghỉ chỉ phục vụ vào ngày Chủ nhật đầu tiên trong tháng

Ngàynghỉ: 8:00~11:00 sáng; 1:00~04:00 chiều

 

Điện thoại phục vụ:

Đường dây tư vấn (đặt hẹn): 03-5224097

hoặc tổng đài: 03-5222577#382

 

Số lần thăm nuôi:

Cấp độ Bốn mỗi tuần 1 lần, cấp độ Ba 4 ngày 1 lần, cấp độ Hai 3 ngày 1 lần, cấp độ Một mỗi ngày 1 lần.

 

Quy định mang đồ:

Đồ ăn mỗi lần nhiều nhất 2kg; sách báo mỗi lần nhiều nhất 3 cuốn.

 

Địa chỉ:

30056 - Số 108, đoạn 1, đường Diên Bình, thành phố Tân Trúc.

 

Điện thoại miễn phí:

0800-222-595

 

 

Go Top