Go To Content
:::

ขั้นตอนการใช้บริการ

  • Publication Date :
  • Last updated:2022-12-27
  • View count:5622

เรือนจำเขตซินจู๋ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

 

ขั้นตอนการใช้บริการ:

1.รับบัตรคิว รอเรียกหมายเลขบัตรคิว

2.กรอกใบรายการสิ่งของที่ฝากส่งให้นักโทษขณะเข้าเยี่ยม

3.ลงบันทึกการเข้าเยี่ยม เมื่อสัญญาณไฟแสดงหมายเลขบัตรคิว

4.รออยู่ที่บริเวณรอเยี่ยม เตรียมตัวเข้าเยี่ยมเมื่อสัญญาณไฟแสดงหมายเลขบัตรคิว

 

เวลาให้บริการ:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

วันธรรมดา ช่วงเช้า เวลา 08:00 .-11:00 . ช่วงบ่าย เวลา 13:00 .-16:00 .

วันหยุด ให้เข้าเยี่ยมเฉพาะในวันอาทิตย์ที่ 1 ของทุกเดือน

วันหยุด ช่วงเช้า เวลา 08:00 .-11:00 . ช่วงบ่าย เวลา 13:00 .-16:00 .

 

โทรศัทพ์:

สายตรงติดต่อสอบถาม(นัดหมาย) 03-5224097

หรือสายรวม 03-5222577 ต่อ 382

 

จำนวนครั้งในการเยี่ยม:  

นักโทษระดับ 4 สัปดาห์ละครั้งระดับ 3 หนึ่งหรือสองครั้งสองสัปดาห์ระดับ 2 สามครั้งต่อวันระดับ 1 ครั้งต่อวัน

 

ข้อจำกัดในการฝากของเข้าเยี่ยม:

อาหารและเครื่องดื่ม ครั้งละไม่เกิน 2 กิโลกรัม หนังสือ ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม

 

ที่ตั้งหน่วยงาน:

เลขที่ 108 .เหยียนผิง อีต้วน เมืองซินจู๋ 30056

Go Top